دوشنبه 21 آبان 1397- 22:27:55
قیمت  

افغانستان

اسکناس 50 افغانی افغانستان 1991
اسکناس 50 افغانی افغانستان 1991
3,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 1 افغانی افغانستان 2002
اسکناس 1 افغانی افغانستان 2002
2,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 2 افغانی افغانستان 2002
اسکناس 2 افغانی افغانستان 2002
3,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 10000 افغانی افغانستان 1993
3,500 تومان
فروخته شده

 

نظرها

هیچ نظری یافت نشد

ثبت نظر

در حال بارگذاری...