شنبه 31 شهریور 1397- 21:30:08
قیمت  

مکزیک

اسکناس 10 پزوس مکزیک 1974
اسکناس 10 پزوس مکزیک سال 1974
10,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 50 پزوس مکزیک 1977
اسکناس 20 پزوس مکزیک 1977
12,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 50 پزوش مکزیک 1981
اسکناس 50 پزوس مکزیک 1981
12,000 تومان
فروخته شده

 

نظرها

هیچ نظری یافت نشد

ثبت نظر

در حال بارگذاری...