پنجشنبه 21 فروردین 1399- 18:22:27
قیمت  

دوره محمد رضاشاه پهلوی

اسکناس های دوره محمد رضاشاه پهلوی از سال 1320 تا 1357 هجری شمسی

banknotes mohammad reza shah pahlavi Since 1940-1979 bank melli iran 

اسکناس 20 ریالی ایران دوره پهلوی دوم سری سیزدهم بانک مرکزی ایران

کد کالا: 360

10,000 تومان
وضعیت:  موجود

اسکناس 20 ریالی (20 RIALS) ایران دوره پهلوی دوم سری سیزدهم بانک مرکزی ایران

اندازه اسکناس به طول 13/1 سانتی متر و عرض آن 6/7 سانتی متر است و جنس آن کاغذی می باشد.

رنگ های استفاده شده در اسکناس نارنجی ، قهوه ای ، مشکی و قرمز می باشد.


اسکناس 20 ریالی ایران دوره پهلوی دوم سری سیزدهم بانک مرکزی ایران جفت بانکی

کد کالا: 1098

20,500 تومان
وضعیت:  موجود

اسکناس 20 ریالی (20 RIALS) ایران دوره پهلوی دوم سری سیزدهم بانک مرکزی ایران جفت بانکی

(منظور از جفت بانکی یعنی دو اسکناس با شماره های پشت سر هم برای مثال دو اسکناس با شماره های 676551 /78 و 676552 /78)

اندازه اسکناس به طول 13/1 سانتی متر و عرض آن 6/7 سانتی متر است و جنس آن کاغذی می باشد.

رنگ های استفاده شده در اسکناس نارنجی ، قهوه ای ، مشکی و قرمز می باشد.


اسکناس 20 ریال پهلوی دوم سری چهاردهم بانک مرکزی 1976 میلادی

کد کالا: 2400

21,500 تومان
وضعیت:  موجود

کشور: ایران
سری: 1976 میلادی سری چهاردهم بانک مرکزی
تاریخ صدور: 1976 میلادی
اندازه: 130 × 67 میلی متر
اجزاء متشکله: کاغذ
چاپ: توماس دِلارو & شرکت , با مسئولیت محدود(انگلستان) - TDLR
مبلغ اسمی: 20 ﷼ - ریال ایران
دقت: متوسط
توضیحات: امضا 17.


اسکناس 200 ریالی ایران دوره پهلوی دوم سری هفتم بانک ملی ایران 45% غیربانکی

کد کالا: 366

50,000 تومان
وضعیت:  موجود

اسکناس 200 ریالی (200 RIALS) ایران دوره پهلوی دوم سری هفتم بانک ملی ایران

کیفیت 60% می باشد (منظور از غیر بانکی یعنی کیفیت اسکناس بانکی و نو نمی باشد بلکه مصرف شده می باشد)

اندازه اسکناس به طول 15/4 سانتی متر و عرض آن 7/5 سانتی متر است و جنس آن کاغذی می باشد.

رنگ های استفاده شده در اسکناس آبی، سبز ، زرد ، نارنجی ، مشکی و قرمز می باشد.


اسکناس 10 ریالی ایران دوره دوم پهلوی سری سوم بانک مرکزی ایران 50% غیربانکی

کد کالا: 1104

43,800 تومان
وضعیت:  موجود

اسکناس 10 ریالی (10 RIALS) ایران دوره پهلوی دوم سری سوم بانک مرکزی ایران

کیفیت اسکناس 50 % می باشد(منظور از غیر بانکی یعنی کیفیت اسکناس بانکی و نو نمی باشد بلکه مصرف شده می باشد)

اندازه اسکناس به طول 13 سانتی متر و عرض آن 6/6 سانتی متر است و جنس آن کاغذی می باشد.

رنگ های استفاده شده در اسکناس قهوه ای ، آبی ، صورتی ، زرد ، مشکی و قرمز می باشد.


اسکناس 20 ریال پهلوی دوم سری چهاردهم بانک مرکزی 1976 میلادی جفت بانکی

کد کالا: 2401

43,000 تومان
وضعیت:  موجود

کشور: ایران
سری: 1976 میلادی سری چهاردهم بانک مرکزی
تاریخ صدور: 1976 میلادی
اندازه: 130 × 67 میلی متر
اجزاء متشکله: کاغذ
چاپ: توماس دِلارو & شرکت , با مسئولیت محدود(انگلستان) - TDLR
مبلغ اسمی: 20 ﷼ - ریال ایران
دقت: متوسط
توضیحات: امضا 17.


اسکناس 100 ریال پهلوی دوم سری یازدهم بانک مرکزی ایران 1971 تا 1973 میلادی

کد کالا: 2406

50,000 تومان
وضعیت:  موجود

کشور:
ایران
سری:
1971 میلادی سزی یازدهم بانک مرکزی
تاریخ صدور:
1971 میلادی
آخرین تاریخ صدور:
1973 میلادی
اجزاء متشکله:
کاغذ
چاپ:
هریسون و پسران.شزکت با مسئولیت محدود. (انگلستان) - H&S
مبلغ اسمی:
100 ﷼ - ریال ایران
دقت: متوسط
توضیحات:
امضا 13.


اسکناس 5 ریالی دوره دوم پهلوی سری اول بانک ملی ایران جفت بانکی

کد کالا: 358

فروخته شده
330,000 تومان
وضعیت: 

اسکناس 5 ریالی (5 RIALS) ایران دوره دوم پهلوی سری اول بانک ملی ایران جفت بانکی

(منظور از جفت بانکی یعنی دو اسکناس با شماره های پشت سر هم برای مثال دو اسکناس با شماره های 741981 ژ/1 و 741982 ژ/1)

اندازه اسکناس به طول 12/3 سانتی متر و عرض آن 6/9 سانتی متر است و جنس آن کاغذی می باشد.

الگوهای هنری در سراسر اسکناس چاپ شده است. رنگ های استفاده شده در  اسکناس قهوه ای ، سبز ، صورتی و مشکی می باشد.


اسکناس 20 ریالی ایران دوره پهلوی دوم سری چهارم بانک مرکزی ایران

کد کالا: 359

فروخته شده
14,000 تومان
وضعیت: 

اسکناس 20 ریالی (20 RIALS) ایران دوره پهلوی دوم سری چهارم بانک مرکزی ایران برای کلکسیونرهای محترم و علاقمندان به جمع آوری اسکناس های ایرانی

اندازه اسکناس به طول 13/7 سانتی متر و عرض آن 6/9 سانتی متر است و جنس آن کاغذی می باشد.

رنگ های استفاده شده در اسکناس سبز ، قهوه ای ، صورتی ، مشکی و قرمز می باشد.


اسکناس 20 ریالی ایران دوره پهلوی دوم سری سیزدهم بانک مرکزی ایران 30% غیربانکی

کد کالا: 361

فروخته شده
1,000 تومان
وضعیت: 

اسکناس 20 ریالی (20 RIALS) ایران دوره پهلوی دوم سری سیزدهم بانک مرکزی ایران

اندازه اسکناس به طول 13/1 سانتی متر و عرض آن 6/7 سانتی متر است و جنس آن کاغذی می باشد.

رنگ های استفاده شده در اسکناس نارنجی ، قهوه ای ، مشکی و قرمز می باشد.


اسکناس 50 ریالی ایران دوره دوم پهلوی سری چهارم بانک ملی ایران 30% غیربانکی

کد کالا: 362

فروخته شده
20,000 تومان
وضعیت: 

اسکناس 50 ریالی (50 RIALS) ایران دوره پهلوی دوم (سری چهارم بانک ملی ایران)

اندازه اسکناس به طول 14/1 سانتی متر و عرض آن 7 سانتی متر است و جنس آن کاغذی می باشد.

رنگ های استفاده شده در اسکناس سبز ، زرد ، نارنجی ، قرمز و مشکی می باشد.
اسکناس 200 ریالی سری یازدهم محمدرضا پهلوی(کیفیت 20%)

کد کالا: 1401

فروخته شده
2,000 تومان
وضعیت: 

امضاء آموزگار و جهانشاهی


اسکناس 50 ریالی ایران دوره دوم پهلوی سری دوازدهم بانک مرکزی ایران 20% غیربانکی

کد کالا: 363

فروخته شده
1,000 تومان
وضعیت: 

اسکناس 50 ریالی (50 RIALS) ایران دوره پهلوی دوم سری دوازدهم بانک مرکزی ایران

کیفیت 20% می باشد(منظور از غیر بانکی یعنی کیفیت اسکناس بانکی و نو نمی باشد بلکه مصرف شده می باشد)

اندازه اسکناس به طول 13/6 سانتی متر و عرض آن 7 سانتی متر است و جنس آن کاغذی می باشد.

رنگ های استفاده شده در اسکناس سبز ، صورتی ، مشکی و قرمز می باشد.


اسکناس 50 ریالی ایران دوره دوم پهلوی سری سیزدهم بانک مرکزی ایران 40% غیربانکی

کد کالا: 364

فروخته شده
1,500 تومان
وضعیت: 

اسکناس 50 ریالی (50 RIALS) ایران دوره پهلوی دوم سری سیزدهم بانک مرکزی ایران

اندازه اسکناس به طول 13/6 سانتی متر و عرض آن 7 سانتی متر است و جنس آن کاغذی می باشد.

رنگ های استفاده شده در اسکناس سبز ، صورتی ، مشکی و قرمز می باشد.


اسکناس 100 ریالی ایران دوره پهلوی دوم سری چهارم بانک ملی ایران 20% غیربانکی

کد کالا: 365

فروخته شده
25,000 تومان
وضعیت: 

اسکناس 100 ریالی (100 RIALS) ایران دوره پهلوی دوم سری چهارم بانک ملی ایران

اندازه اسکناس به طول 14/8 سانتی متر و عرض آن 7/2 سانتی متر است و جنس آن نیز کاغذی می باشد.

رنگ های استفاده شده در اسکناس قرمز ، سبز ، زرد ، نارنجی و مشکی می باشد.


اسکناس 1000 ریالی ایران دوره پهلوی دوم سری پانزدهم بانک مرکزی ایران 70% غیربانکی

کد کالا: 367

فروخته شده
12,500 تومان
وضعیت: 

اسکناس 1000 ریالی (1000 RIALS) ایران دوره پهلوی دوم سری پانزدهم بانک مرکزی ایران

کیفیت 70% می باشد (منظور از غیر بانکی یعنی کیفیت اسکناس بانکی و نو نمی باشد بلکه مصرف شده می باشد)

اندازه اسکناس به طول 16/1 سانتی متر و عرض آن 7/7 سانتی متر است و جنس آن کاغذی می باشد.

رنگ های استفاده شده در اسکناس قهوه ای ، سبز ، زرد ، آبی ، مشکی و قرمز می باشد.


اسکناس 1000 ریالی ایران دوره پهلوی دوم سری چهاردهم بانک مرکزی ایران 60% غیربانکی

کد کالا: 368

فروخته شده
12,500 تومان
وضعیت: 

اسکناس 1000 ریالی (1000 RIALS) ایران دوره پهلوی دوم سری چهاردهم بانک مرکزی ایران

کیفیت 60% می باشد (منظور از غیر بانکی یعنی کیفیت اسکناس بانکی و نو نمی باشد بلکه مصرف شده می باشد)

اندازه اسکناس به طول 16/1 سانتی متر و عرض آن 7/7 سانتی متر است و جنس آن کاغذی می باشد.

رنگ های استفاده شده در اسکناس قهوه ای ، سبز ، زرد ، آبی ، مشکی و قرمز می باشد.


اسکناس 1000 ریالی ایران دوره پهلوی دوم سری دوازدهم بانک مرکزی ایران 40% غیربانکی

کد کالا: 369

فروخته شده
12,500 تومان
وضعیت: 

اسکناس 1000 ریالی (1000 RIALS) ایران دوره پهلوی دوم سری دوازدهم بانک مرکزی ایران

کیفیت 40% می باشد (منظور از غیر بانکی یعنی کیفیت اسکناس بانکی و نو نمی باشد بلکه مصرف شده می باشد)

اندازه اسکناس به طول 16/1 سانتی متر و عرض آن 7/7 سانتی متر است و جنس آن کاغذی می باشد.

رنگ های استفاده شده در اسکناس قهوه ای ، سبز ، زرد ، آبی ، مشکی و قرمز می باشد.

 

نظرها

هیچ نظری یافت نشد

ثبت نظر

در حال بارگذاری...