پنجشنبه 21 فروردین 1399- 19:44:57
قیمت  

چین

اسکناس 1 جیائو چین 1980 میلادی
اسکناس 1 جیائو چین 1980 میلادی
1,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 5 سنت چین جفت بانکی 1949
اسکناس 5 سنت چین 1949 جفت بانکی
7,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 5 سنت چین 1949
اسکناس 5 سنت چین 1949
3,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 1 جیائو چین 1980 20%غیربانکی
اسکناس 1 جیائو چین 1980 20%غیربانکی
500 تومان
فروخته شده
اسکناس 1 یوان چین 1999 میلادی
اسکناس 1 یوان چین 1999 میلادی
3,700 تومان
فروخته شده

 

نظرها

هیچ نظری یافت نشد

ثبت نظر

در حال بارگذاری...