شنبه 27 شهریور 1400- 23:42:47
قیمت  

کره شمالی

اسکناس 5 وون کره شمالی 1978
اسکناس 5 وون کره شمالی طرح اول 1978
2,100 تومان
فروخته شده
اسکناس 5 وون کره شمالی طرح دوم 1978
اسکناس 5 وون کره شمالی 1978 طرح دوم
6,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 5 وون کره شمالی 2002 میلادی
اسکناس 5 وون کره شمالی 2002 میلادی
5,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 10 وون کره شمالی 1978
اسکناس 10 وون کره شمالی 1978
2,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 50 وون کره شمالی 1992
اسکناس 50 وون کره شمالی 1992
2,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 500 ون کره شمالی 2007
اسکناس 500 وون کره شمالی 2007
6,700 تومان
فروخته شده
اسکناس 1000 وون کره شمالی 2006
اسکناس 1000 وون کره شمالی 2006
4,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 5000 وون کره شمالی 2006
اسکناس 5000 وون کره شمالی 2006
7,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 100 وون کره شمالی 1992
اسکناس 100 وون کره شمالی 1992
3,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 200 وون کره شمالی 2005
اسکناس 200 وون کره شمالی 2005
6,750 تومان
فروخته شده

 

نظرها

هیچ نظری یافت نشد

ثبت نظر

در حال بارگذاری...