پنجشنبه 03 تیر 1400- 07:07:47
قیمت  

تاجیکستان

اسکناس 1 روبل تاجیکستان 1994
اسکناس 1 روبل تاجیکستان 1994
3,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 5 روبل تاجیکستان 1994
اسکناس 5 روبل تاجیکستان 1994
3,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 10 روبل تاجیکستان 1994
اسکناس 10 روبل تاجیکستان 1994
3,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 200 روبل بلاروس 1994
اسکناس 200 روبل تاجیکستان 1994
4,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 1 درهم تاجیکستان 1999
اسکناس 1 درهم تاجیکستان 1999
3,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 5 درهم تاجیکستان 1999
اسکناس 5 درهم تاجیکستان 1999
3,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 20 روبل تاجیکستان 1994
اسکناس 20 روبل تاجیکستان 1994
3,500 تومان
فروخته شده

 

نظرها

هیچ نظری یافت نشد

ثبت نظر

در حال بارگذاری...