شنبه 27 شهریور 1400- 23:24:18
قیمت  

اوگاندا

اسکناس 2000 شیلینگ اوگاندا 2010
اسکناس 2000 شیلینگ اوگاندا 2010
6,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 5 شیلینگ اوگاندا 1982 میلادی
اسکناس 5 شیلینگ اوگاندا 1982 میلادی
13,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 5 شیلینگ اوگاندا 1987 میلادی
اسکناس 5 شیلینگ اوگاندا 1987 میلادی
19,800 تومان
فروخته شده
اسکناس 50 شیلینگ اوگاندا 1998 میلادی
اسکناس 50 شیلینگ اوگاندا 1998 میلادی
15,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 20 شیلینگ اوگاندا 1987 میلادی
14,600 تومان
فروخته شده

 

نظرها

هیچ نظری یافت نشد

ثبت نظر

در حال بارگذاری...