چهارشنبه 31 شهریور 1400- 21:10:09
قیمت  

زامبیا

اسکناس 20 کواچا 1989
اسکناس 20 کواچا زامبیا 1989
4,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 20 کواچا 1992
اسکناس 20 کواچا زامبیا 1992
4,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 50 کواچا زامبیا 1986
اسکناس 50 کواچا زامبیا 1986
5,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 50 کواچا زامبیا 2009 میلادی
اسکناس 50 کواچا زامبیا 2009 میلادی
5,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 1000 کواچا زامبیا 2009
اسکناس 1000 کواچا زامبیا 2009
3,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 100 کواچا زامبیا 2009 میلادی
اسکناس 100 کواچا زامبیا 2009 میلادی
3,900 تومان
فروخته شده
اسکناس 100 کواچا زامبیا 2006
اسکناس 100 کواچا زامبیا 2006-2010
2,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 500 کواچا زامبیا 2008
اسکناس 500 کواچا زامبیا 2008-2009
5,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 2 کواچا زامبیا 2015 میلادی
7,250 تومان
فروخته شده

 

نظرها

هیچ نظری یافت نشد

ثبت نظر

در حال بارگذاری...