چهارشنبه 31 شهریور 1400- 21:23:45
قیمت  

زیمباوه

اسکناس 500000 دلار زیمباوه
اسکناس 500000 دلار زیمباوه 2008
5,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 10000000000 دلار زیمباوه 2008
اسکناس 10000000000 دلار زیمباوه 2008
5,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 10 دلار زیمباوه سال 2006
اسکناس 10 دلار زیمباوه 2006
4,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 500000000 دلار زیمباوه سال 2008
اسکناس 500000000 دلار زیمباوه 2008
4,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 500 دلار زیمباوه 2006 میلادی
اسکناس 500 دلار زیمباوه 2006 میلادی
5,300 تومان
فروخته شده
سکناس 1 دلار زیمباوه 2006 میلادی
اسکناس 1 دلار زیمباوه 2007 میلادی
7,300 تومان
فروخته شده
اسکناس 20 دلار زیمبابوه 2006 میلادی
اسکناس 20 دلار زیمبابوه 2006 میلادی
8,400 تومان
فروخته شده
اسکناس 1000 دلار زیمباوه 2006 میلادی
اسکناس 1000 دلار زیمباوه 2006 میلادی
10,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 1 دلار زیمباوه 2007 میلادی
اسکناس 1 دلار زیمباوه 2007 میلادی
8,500 تومان
فروخته شده

 

نظرها

هیچ نظری یافت نشد

ثبت نظر

در حال بارگذاری...