چهارشنبه 25 تیر 1399- 16:30:27
قیمت  

مصر

اسکناس 1 پوند مصر
اسکناس 1 پوند مصر 1996
6,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 25 قرشا مصر
اسکناس 25 قرشا مصر 2004
5,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 25 قرشا مصر جفت بانکی
اسکناس 25 قرشا مصر 2004 جفت بانکی
11,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 5 قرشا مصر
اسکناس 5 قرشا مصر 2002
3,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 5 قرشا مصر جفت بانکی
اسکناس 5 قرشا مصر 2002 جفت بانکی
7,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 50 قرشا مصر 2008 میلادی
اسکناس 50 قرشا مصر 2008 میلادی
4,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 1 پوند مصر 2016 میلادی
اسکناس 1 پوند مصر 2016 میلادی
7,250 تومان
فروخته شده

 

نظرها

هیچ نظری یافت نشد

ثبت نظر

در حال بارگذاری...