چهارشنبه 31 شهریور 1400- 21:04:06
قیمت  

مکزیک

اسکناس 10 پزو مکزیک 1977 میلادی
اسکناس 10 پزو مکزیک 1977 میلادی
18,200 تومان
فروخته شده
اسکناس 50 پزوش مکزیک 1981
اسکناس 50 پزوس مکزیک 1981
12,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 100 پزو مکزیک 1982 میلادی
اسکناس 100 پزو مکزیک 1982 میلادی
16,600 تومان
فروخته شده
اسکناس 50 پزو مکزیک 1981 میلادی سری kk
اسکناس 50 پزو مکزیک 1981 میلادی سری kk
20,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 1 پزو مکزیک 1970 میلادی سری BIO
اسکناس 1 پزو مکزیک 1970 میلادی سری BIO
18,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 5 پزو مکزیک 1971 میلادی
اسکناس 5 پزو مکزیک 1971 میلادی سری 1AD
16,500 تومان
فروخته شده

 

نظرها

هیچ نظری یافت نشد

ثبت نظر

در حال بارگذاری...