چهارشنبه 31 شهریور 1400- 20:54:54
قیمت  

ترکیه

اسکناس 10000 لیره ترکیه 1989
اسکناس 10000 لیره ترکیه 1989
8,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 10 لیره ترکیه 2009 60% غیربانکی
اسکناس 10 لیره ترکیه 2009 60% غیربانکی
12,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 20 لیره ترکیه 2009 60% غیربانکی
اسکناس 20 لیره ترکیه 2009 60% غیربانکی
20,000 تومان
فروخته شده
اسکناس 5 لیره ترکیه 1970 میلادی
اسکناس 5 لیره ترکیه 1970 میلادی
19,500 تومان
فروخته شده
اسکناس 1000 لیره ترکیه 1988 میلادی
اسکناس 1000 لیره ترکیه 1988 میلادی
17,900 تومان
فروخته شده

 

نظرها

هیچ نظری یافت نشد

ثبت نظر

در حال بارگذاری...